Nu udføres den første sprængning ved de nye lufthavne

Den første udsprængning sker fredag den 30. september 2016 kl. 14:00 i terrænnet nord for Ilulissat lufthavn.

Knud Kristiansen udtaler i den forbindelse: ”Jeg er meget stolt over at vi nu for alvor er i gang. Den første sprængning er et stærkt symbol på dette. I den kommende tid vil der også blive udført lignende sprængninger i Qaqortoq og i Nuuk”. 

I forbindelse med den planlagte udbygning for Ilulissat lufthavn er der i sommerens løb udført geotekniske forundersøgelser, hvor der også forventes udført supplerende undersøgelser i sommeren 2017.

Som led i de geotekniske forundersøgelser i sommeren 2016 er der udpeget områder, hvor der skal udtages prøver af fjeldet med henblik på laboratorieundersøgelser for påvisning af fjeldets egnethed som sprængstensopfyld og tilslag i asfaltbelægningen.

I den forbindelse har Selvstyret indgået aftale med en lokal entreprenør om udsprængning af fjeldprøverne, som efterfølgende skal undersøges i et laboratorium.

Arbejdet med forundersøgelserne ved lufthavnsprojekterne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat sker i tæt koordination mellem Kalaallit Airports A/S og Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur.

Ved eventuelle spørgsmål kan mail sendes til: isan@nanoq.gl

 

Se videoen fra første sprængning i Ilulissat. Fotograf: Dennis Tidselbak, Inuplan A/S