27 nye rådgivningsassistenter bliver udklækket

27 sagsbehandlere fra alle 4 kommuner er nu uddannet som rådgivningsassistenter

Rådgivningsassistentuddannelsen er en 1 årig uddannelse, som er opdelt i 2 specialiserede retninger, der hver består af 4 moduler. I de 2 første moduler deltager samtlige studerende på uddannelsen og derefter vælges der mellem de 2 retninger. Den ene retning vedrører voksenområdet og socialt arbejde i relation hertil. Den anden retning omhandler socialt arbejde med børn, unge og familier. 

”Jeg er meget glad for at vores uddannelsesplan på det sociale område begynder at vise resultater. Det er første gang, at der bliver uddannet så mange rådgivningsassistenter, som i forvejen er ansat i kommunale forvaltninger. Det er mit håb at de kan være med til at styrke sagsbehandlingen ude i kommunerne til glæde for borgerne” udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen.

Rådgivningsassistentuddannelsen er realiseret i et samarbejde mellem Afdelingen for Sociale forhold i Ilisimatusarfik og departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender. 

Ud over rådgivningsassistentuddannelsen, der er i Uddannelsesplanen for  Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen , kører også Decentralsocialrådgiveruddannelsen, supervisoruddannelse, Diplomuddannelsen for ansatte pædagoger i døgninstitutioner, pædagogik for ufaglærte ansatte i døgninstitutioner og en psykoterapeutuddannelse, der starter i november 2016.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til:
Ministersekretær Hanne Lystrup, mobil 53 9371 mail: hani@nanoq.gl