Lufthavnsprojekterne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk er i gang

Der er fuld gang i forundersøgelserne af områderne til byggeri af nye lufthavne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk.

Undersøgelserne indledes med borearbejde til test af undergrunden. Efter at have arbejdet i Ilulissat, er det geotekniske borehold netop gået i gang i Nuuk.

Der bores i disse dage i Nuuk i området mellem den eksisterende lufthavn og vejen til Qinngorput.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen er begejstret for at forundersøgelserne er påbegyndt på rette tidspunkt, han siger:

 ”Jeg er glad for at planlægningen af de nye lufthavne, som hidtil er foregået på skrivebordet, nu er så langt, at der kan indledes synlige, fysiske aktiviteter på og omkring områderne, hvor de kommende lufthavne skal ligge. Med de igangsatte arbejder, som udføres inden sneen lægger sig, sikrer vi at tidsplanen følges. Nu er vi i gang!”

Undersøgelsesprogrammet omfatter mange typer af undersøgelser omkring de kommende lufthavne og kommer til at danne grundlag for selve anlægsprogrammet. Der vil om kort tid blive foretaget de første prøvesprængninger i Ilulissat for at vurdere fjeldmaterialernes kvalitet og beskaffenhed. Der er foretaget forundersøgelser ved blandt andet kortlægning fra luften. Det er teknikere fra Asiaq, der har taget fotos fra luften for at være sikker på at områderne er kortlagt og opmålt tilstrækkelig præcist til anlæg af de nye landingsbaner.

Inuplan er rådgiver på opgaverne. Inuplan har hyret en række tekniske underrådgivere som hovedsagelig er grønlandsk baserede med mest mulig anvendelse af lokal arbejdskraft. Kalaallit Aiports A/S og Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har indbyrdes koordineret de iværksatte forundersøgelser med henblik på at sikre den ønskede fremdrift i de respektive projekter.

For yderligere oplysninger, kontakt Andreas Østbirk, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, på mobil 48 31 66, mail bedes sendt til: isan@nanoq.gl