Deltagelse i IAEA`s generalforsamling

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq har den 26. september 2016 deltaget i IAEA`s 60. generalforsamling i Wien

Under generalforsamlingen overrakte Vittus Qujaukitsoq ved en kort ceremoni IAEA´s generaldirektør Yukiya Amano de officielle dokumenter, der ophæver de territorielle forbehold for Grønland for

  • Bistandskonventionen
  • Konventionen om nuklear sikkerhed

Vittus Qujaukitsoq nævnte i sin tale Grønlands unikke mineralforekomster med indhold af sjældne jordarter og uran, der vil kunne udnyttes til stabile og rene energiformål og dermed bidrage til imødegå negative klimaforandringer.

 Vittus Qujaukitsoq understregede vigtigheden af det internationale samarbejde om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og sikker udnyttelse af uran. Ingen udnyttelse af uran vil derfor kunne påbegyndes før alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at forhindre, at nukleart materiale kommer i hænderne på terrorister. Videre skal det sikres, at befolkningen og de ansatte i minen ikke udsættes for nogen strålingsfare.

Under en efterfølgende samtale blev Generalsekretær Yukiya Amano inviteret til at besøge Grønland. Generalsekretær Yukiya Amano takkede for invitationen, og det forventes, at Generalsekretærens besøg vil finde sted i maj 2017.

Talen kan i sin helhed ses her.

For yderligere information kontakt: 
Ministersekretær Helene S. Pedersen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender. Email: hspe@nanoq.gl, telefon +299 34 56 06.