Fund af bakterier i drikkevandet i Sarfannguit

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byen påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner i byen påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet  ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.