Det globale marked stiller store krav

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikolaj Jeremiassens tale ved åbningen af Polar Fish messen 2016

- Det er min målsætning, at vi fortsætter arbejdet med at tilpasse fiskeriet til de krav, som det globale marked stiller, og det er vigtigt for mig, at dette arbejde skal ske sammen med fiskerne.

Det sagde Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikolaj Jeremiassen, i dag i sin åbningstale for Polar Fish messen 2016 i Sisimiut.

Messens tema er rammevilkår, eksport og finansiering.

Du kan læse hans hele tale her:

"Mange tak for invitationen til at sige et par ord, sammen med Borgmester Hermann Berthelsen, for at åbne årets fiskerierhvervsmesse her i Sisimiut.

Som Naalakkersuisoq for det grønlandske fiskeri er det mig en stor glæde at deltage i denne Polar Fish messe, hvor netop fiskerierhvervet er i fokus.

Det er efterhånden blevet en fast og god tradition at mødes her i Sisimiut og have mulighed for at komme i dialog med specialister og eksperter, få ny viden og diskutere de nyeste tendenser indenfor det grønlandske fiskerierhverv. Jeg ser frem til en spændende og lærerig weekend.

Markedet og forbrugerne

Det der er styrken i vores grønlandske fiskeprodukter er kvaliteten.

Og vi er gode til at levere kvalitet. Vi har et godt omdømme på markedet.

Vores fiskerivirksomheder gør et stort arbejde for at sikre, at fiskeprodukter af høj kvalitet finder vej frem til markeder rundt om i verden. Vi skal værne om det gode omdømme, som grønlandske fiske- og skaldyrsprodukter har fået opbygget. Og vi skal udbygge det omdømme og hele tiden arbejde på at forbedre det.

Fiskeriet i Grønland lever af, at forbrugere rundt om i verden vil købe vores produkter. Derfor skal vi også hele tiden have for øje, hvad forbrugerne efterspørger.

Det er ikke længere tilstrækkeligt, at vores fisk og skaldyr er af høj kvalitet, hvis forbrugerne efterspørger mere end det. Indenfor de seneste år er der sket meget indenfor de krav supermarkedskæder stiller til vores produkter på vegne af forbrugerne.

Kravene fra markedet indebærer et pres i retning af fokus på bæredygtighed og kvaliteten af den landede fisk og i den efterfølgende produktion. På sigt tror jeg også der kommer krav om at kunne levere ferske produkter i højere grad, end tilfældet er i dag.

Vi er alle her fælles om interessen i fiskeriet. Derfor er vi også fælles om udfordringerne. Og derfor skal vi også være fælles om at tage fat på arbejdet med at videreudvikle og tilpasse fiskeriet, til de krav både vi selv og omverdenen møder det grønlandske fiskeri med.

Også inden vi møder kravene.  Det er et fælles ansvar.

Det er min målsætning, at vi fortsætter arbejdet med at tilpasse fiskeriet til de krav, som det globale marked stiller, og det er vigtigt for mig, at dette arbejde skal ske sammen med fiskerne.

Fiskerierhvervets betydning for Grønlands økonomi

Vi kan ikke komme uden om erhvervets vigtighed som det største erhverv i Grønland.

Jeg ønsker, at fiskeriet fortsat skal være en drivkraft i Grønlands økonomi, ligesom fiskeriet fortsat skal være til gavn for hele Grønland.  Derfor er fiskeriet også noget, vi skal være sammen om. Forvaltningen, fiskere og industrien. Vi skal arbejde sammen om at få mest muligt ud at fiskeriet fremover.

Naalakkersuisut ser det derfor som det vigtigste, at fremme de langsigtede rammer for erhvervet. Skabe stabilitet og dermed investeringslyst. Og deltage i udviklingen af tiltag som støtter erhvervet og giver mulighed for udvikling.

Eksport

En af de væsentligste forudsætninger for økonomisk udvikling i Grønland er, at eksporten øges. 

Naalakkersuisut ser gerne, at vi kan fremme markedsføring af landet og landets eksport. Markedsføring af Grønlands unikke produkter skal have fokus i landets særpræg og produkternes kvalitet.

Naalakkersuisut ønsker at fremme Grønlands udenrigshandel med bl.a. fisk. I den forbindelse er det vigtigt, at der kan stilles garantier, lån og kapital til rådighed til udvikling af disse.

Vi vil gerne fremme investeringslysten.

Et solidt fundament og gode rammebetingelser for virksomhederne i Grønland er nødvendigt, for at landet kan tiltrække investorer.

Fiskeproducenter skal kunne konkurrere på det globale marked.

Grønland skal optimere sin eksport indenfor fiskeriet og forædling og dermed også hæve konkurrenceevnen. Al handel med udlandet af grønlandske fisk og fiskeprodukter, må derfor i fremtiden være baseret på markedspris.

For at fremme Grønlands direkte fiskerihandel med udlandet er det vigtigt at opkvalificere og udvikle vores iværksættere og hjemmehørende virksomheder mod den globale verden. Videreudvikling indenfor erhvervsområdet er en nødvendighed for at fremme vores eksport.

Muligheder og udfordringer

Naalakkersuisut er i gang med et reformarbejde i fiskerilovgivningen, som bl.a. indeholder strukturtilpasninger, herunder hensyntagen til mulighed for forsøgsfiskeri, produktion, innovation og bedre udnyttelse af hele ressourcen. 

Naturen er dynamisk, og vi observerer ændringer i visse dele af vores økosystemer. Vi har set nye arter som gør sit indpas i grønlandsk farvand. Og vi ser også kendte arter i nye områder.

Naalakkersuisut lægger vægt på at skabe nye muligheder for fiskeriet. Vi ser det som et samfundsmæssigt ansvar at udnytte mulighederne i disse nye ressourcer.  Naalakkersuisut har derfor oprettet en række forsøgsfiskerier for at udforske nye muligheder og samtidig indført landingspligt og krav om, at fisken skal forædles mest muligt.  

Naalakkersuisut har også som mål, at der skal arbejdes for at sikre, at vi får bedre udnyttelse af havets ressourcer. Naalakkersuisut ønsker en øget værditilvækst på baggrund af de tilgængelige ressourcer. Altså skal vi tage mere, eller hele fangsten i land og vi skal bruge den, udnytte den, oparbejde den og sælge den.

Vi står foran spændende muligheder, men også store udfordringer i fremtiden for at videreudvikle det grønlandske fiskerierhverv. Det er mit håb, at vi med en kommende ny fiskerilovgivning kan understøtte en sund udvikling.

Afsluttende

Vores fisk og skaldyr skal fiskes og forvaltes med omtanke. Mængder af fisk og skaldyr i vores have er ikke ubegrænset. Til gengæld er kvaliteten fremragende.  

Det skal vi værne om.

Vi skal fokusere på det, vi er gode til, og hvad der er styrken af vores produkter - nemlig kvalitet. Vi skal udvikle fiskeriet og blive bedre til at udnytte havets ressourcer.

Vi skal forvalte fiskeriet på vores levende ressourcer på et niveau, der er for vores fælles bedste.

I morgen lørdag vil der være en paneldebat hvor vi vil diskutere rammevilkår, produktion og forsøgsfiskeri. Jeg håber at se mange af jer til det.

Tak for ordet og velkommen."

 

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl