Rammerne for lokal inddragelse sikret

IBA skaber rammerne for lokal inddragelse ved Citronen Fjord projektet i Nordgrønland

Alle fire kommuner, Naalakkersuisut og rettighedshaver til zink og bly forekomsten ved Citronen Fjord i Nordgrønland, Ironbark A/S, har færdigforhandlet og underskrevet en IBA aftale, som skal fremme grønlandsk inddragelse i det kommende mineprojekt.

Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, samt de øvrige grønlandske parter i aftalen ved borgmestrene Jørgen Wæver Johansen fra Kommune Kujalleq, Ole Dorph fra Qaasuitsup Kommunia, Asii Chemnitz Narup fra Kommuneqarfik Sermersooq og Hermann Berthelsen fra Qeqqata Kommunia er meget tilfredse med at forhandlingerne af IBAen er faldet på plads så hurtigt, og takker parterne til aftalen, herunder selskabet, for en konstruktiv tilgang til forhandlingerne.

De grønlandske parter håber aftalen vil danne grundlag for at arbejdskraft og virksomheder fra hele Grønland bliver en del af projektet, på trods af de geografiske udfordringer som minen i Nordgrønland vil medføre. Selvom zink og bly projektet ved Citronen Fjord ligger uden for den kommunale inddeling, er det derfor et håb, at IBAen kan skabe rammerne for at gøre dette til hele Grønlands projekt.

Citronen Fjord projektet rummer en af verdens største forekomster af zink og bly.

Målt på potentielle arbejdspladser er Citronen Fjord minen også større end de tidligere mineprojekter, der er givet tilladelse til i Grønland i nyere tid.

IBA-forhandlingerne blev påbegyndt i foråret 2016 og er således gennemført så hurtigt og effektivt, at aftalerne og de mange bilag allerede nu foreligger underskrevet. Aftalen med Ironbark A/S bliver den tredje minerelaterede IBA-aftale i Grønland. IBAen vil bidrage til udviklingen af den grønlandske råstofsektor på en række forskellige områder, og har som mål at sikre grønlandsk beskæftigelse, inddragelse af grønlandske virksomheder og opkvalificering af den grønlandske arbejdsstyrke.

Ud af de 470 personer som skal tilknyttes minen i driftsfasen, vil 290 personer konstant opholde sig i minen. Det er målsætningen at involvere flest mulige lokalansatte ­– startende med 63 lokale i anlægsfasen, stigende over tid – hvilket bl.a. styrkes med forskellige opkvalificeringstiltag. Der er nået enighed om oprettelse af mindst 8 lærepladser, ligesom der vil blive tilrettelagt uddannelsesforløb for bl.a. mekanikere, elektrikere, gravemaskineførere og administratorer. Der forventes købt varer og tjenesteydelser gennem grønlandske leverandører for ca. 650 mio. kroner i anlægsfasen og mere end 800 mio. kroner i driftsfasen.

Der vil desuden blive oprettet tre fonde med et samlet beløb på 0,6 mio. kroner, som skal fokusere på fremme af forskellige formål. Der oprettes en social- og kulturel fond, der har til formål at fremme og støtte grønlandsk kultur og sociale initiativer/sportsinitiativer samt aktiviteter til gavn for borgerne i de fire kommuner. Der laves desuden en uddannelsesfond, med det formål at forbedre jobmulighederne for faglærte og ufaglærte arbejdstagere i forhold til minedrift, såsom ingeniørarbejde, administration, økonomi, sundhed, sikkerhed samt miljø og sociale forhold. Endelig er der i aftalen nået enighed om etablering af en virksomhedsfond til fremme og støtte af grønlandske virksomheder via kursusaktiviteter, kompetenceopbygning, overførsel af viden, juridisk assistance og lignende aktiviteter.

Også Ironbark A/S er glade for at have indgået en IBA med de grønlandske myndigheder. Administrerende direktør Jonathan C. Downes fra Ironbark A/S uddyber; ”vi har til hensigt at inddrage grønlandske medarbejdere og grønlandske virksomheder mest muligt i vores projekt og jeg synes at denne aftale, er med til at fremme den lokale forankring på en række centrale områder”.

Den lovpligtige udnyttelsestilladelse og respektive godkendelser vil herefter blive færdiglavet og det forventes at Ironbark A/S starter anlæg af minen i løbet af 2017. En grønlandsk, dansk og engelsk version af IBAen kan findes ved at klikke her.

 

For yderligere information kontakt: 
Ministersekretær Helene S. Pedersen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender. Email: 
hspe@nanoq.gl, telefon +299 34 56 06.