Ansvar for drikkevand under et

Departementet for Natur, Miljø og Energi får det samlede overordnede ansvar for drikkevandet

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og Departementet for Natur, Miljø og Energi (PANN) meddeler, at der fra 1. september 2016 er sket en ressortændring mellem departementerne, som betyder, at Departementet for Natur, Miljø og Energi fremover varetager de samlede centrale tilsynsopgaver i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

I praksis betyder dette, at Departementet for Natur, Miljø og Energi overtager ansvaret for følgende områder:

- tilsyn af mikrobiologiske parametre i drikkevand,
- tilsyn med mikrobiologiske laboratoriers kvalitetssystem,
- påbud til driftsherre om udbedringer eller desinfektion, hvis kontrolparametre overskrides og meddelelse af kogepåbud og kogeanbefalinger.

Formålet med ressortændringen er at samle det overordnede ansvar for drikkevandsområdet i én central myndighed, i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten: ”Drikkevandskvalitet i Grønland 2011-13”.

Udsendt af:
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN)
Departementet for Natur, Miljø og Energi (PANN)


Kontakt:
Óluva Niclasen, afdelingschef, Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
E-mail: olni@nanoq.gl