Fejlagtig forståelse af anlægsmidlernes fordeling

Replik til fungerende formand for KANUKOKA Simon Simonsen

I Finanslovsforslaget for 2017 er 185 millioner kroner ud af en samlet anlægsbevilling på knap 700 millioner kroner fordelt til konkrete anlægsprojekter. Med det udgangspunkt konkluderer KANUKOKAs fungerende formand, Simon Simonsen, i et åbent brev, at selvstyrets anlægsbudgetter er geografisk skævt og uretfærdigt fordelt.

Konklusionen er ikke fair. Den er heller ikke rettidig. Det åbne brevs inspirerede forestillinger om økonomiske sammenhænge på anlægsområdet må således desværre tilskrives en basal fejllæsning af finanslovsforslagets tværgående anlægstabeller. Hvordan anlægsmidlerne geografisk bliver fordelt, kan man nemlig først få et reelt overblik over, når den resterende halve milliard kroner er fordelt. En fordelingspolitisk diskussion alene ud fra de 185 mio. kr. giver ingen reel mening.

Den omkring halve milliard kroner, som i finanslovsforslaget ikke er fordelt på individuelle anlægsprojekter henstår aktuelt på en række forskellige anlægspuljer og rammebevillinger, som principielt kan anvendes over hele landet. Disse anlægspuljer og rammebevillinger vil blive fordelt senere i finanslovsprocessen og i videst mulige omfang på baggrund af selvstyrets anlægssektorplaner for hele landet, som er under udarbejdelse.

Der forestår således en større politisk behovsbestemt prioritering af de offentlige anlægsmidler, men denne prioritering bør skal tage udgangspunkt i langt mere relevante og gennemarbejdede kriterier end blot en simpel geografisk fordeling, og på baggrund af planer, som omfatter hele landet.

Netop derfor færdiggør Naalakkersuisut i disse dage en landsplanredegørelse for 2016. Landsplanredegørelsen for 2016 har undertitlen ”Den nødvendige prioritering”, og i redegørelsen lægger Naalakkersuisut lægger op til en grundig diskussion om, hvordan der kan anvendes nogle stringente og objektive kriterier for fordeling af blandt andet de offentlige anlægsmidler, som er behovsstyret, geografisk afbalanceret og samtidig understøtter målet om øget vækst og en holdbar økonomisk udvikling.

Naalakkersuisut ser herefter frem til en anderledes kvalificeret debat om prioriteringerne på anlægsområdet, end der lægges op til i det såkaldte åbne brev fra KANUKOKA.

 

Med venlig hilsen

Randi Vestergaard Evaldsen
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

 

 

Kontakt:
Pressekoordinator Martin Christiansen,
tlf: 345651 eller 221533
E-mail:
mchr@nanoq.gl