Nye servicekontrakter

De foregående dages medieomtale af de nye servicekontrakter, der træder i kraft 1. januar 2017, rejser forståeligt en lang række spørgsmål hos den enkelte borger og i samfundet som helhed. 

Indledningsvist er det vigtigt at slå fast, at det har været afgørende at forhandle kontrakter på plads indenfor den økonomiske ramme, der er afsat på Finansloven, og som Naalakkersuisut har fået mandat til. Det er næsten lykkedes. Der fandtes dog politisk konsensus om at forhøje rammen, således at børne- og pensionistrabatter gælder under alle trafikopgaverne.
Dernæst har det været absolut afgørende, at de rejsende, ikke skal betale mere for billetten, end tilfældet er i dag.

Med de valgte løsninger indføres et trafikalt system, der er mindst ligeså stabilt og driftssikkert, som tilfældet er i dag. I visse distrikter, herunder i Sydgrønland, forbedres forholdene – herunder specielt den vejrbetingede regularitet. Dette sker fordi, der indføres et tostrenget trafiksystem, hvor Diskoline tilbyder et alternativ, når vejret udelukker den planlagte transportform.

Pr. 1. januar 2017,
  • flyves og sejles der mellem alle byer i Sydgrønland – hele året i fast ruteplan.
  • kan den rejsende selv vælge, hvilken transportform, der ønskes mellem byerne. I tilfælde hvor vejret udelukker den ene transportform, men tillader den anden, ombookes passageren automatisk til den alternative transportform.
  • sejles der til og fra alle bygder i Sydgrønland. Når der ikke kan sejles, indsættes helikopterkapacitet. 
Det vil altså samlet set sige, at man i fremtidens tostrengede system vil kunne gennemføre sine rejseaktiviteter langt hyppigere, end tilfældet er i dag, hvor kun helikoptertransport tilbydes. 

Operatøren er ansvarlig for at sikre, at man, i tilfælde hvor vind eller is forhindrer sejlads, bliver tilbudt helikoptertransport uden yderligere beregning. Tilsvarende sikres skibstransport i tåget vejr, når der ikke kan flyves.

Operatøren udbyder billetterne, således at helikoptertransport er dyrest hurtigtgående både er billigere og langsomtgående både billigst. De rejsende får dermed en række valgmuligheder for at rejse billigere, end tilfældet er i dag.

Operatøren er altid ansvarlig for at tilpasse kapaciteten med trafikbehovet – såvel på helikopter som på skib. Det betyder, at operatøren skal tage højde for højtider mv., således at efterspørgslen imødekommes.
I Disko-bugten fastholdes det velkendte system. Operatøren har oplyst, at man vil fastholde det nuværende beflyvningsmønster og ruteplan. Der vil således blive fløjet efter nøjagtig samme ruteplan, som Air Greenland flyver i dag. Der vil ikke blive sejlet, når vejret ikke tillader sejlads eller i islægsperioder. I disse tilfælde flyves der, ligesom i dag, med helikopter. Derudover indsættes yderligere sejladskapacitet under spidsbelastninger – eks. jul og nytår.

I Ittoqqortoormiit vil der fremover være to flyvninger om ugen, hvorimod der idag kun er én.
Fordelen vil derudover være, at der for befolkningen i Ittoqqortoormiit er direkte forbindelse til Island, som havde knap 1,3 millioner turister i 2015. Island har operatører der samarbejder med de grønlandske turistoperatører i Østgrønland, og det må formodes, at den nye servicekontrakt kan medvirke til at fremme turismen i Ittoqqortoormiit.

Omkring mistede billetter og indkvartering i Disko-bugten og i Sydgrønland, er det korrekt, at den rejsende fremadrettet selv er ansvarlig for at forsikre sig mod situationer, hvor man kommer for sent til afgang med næste fly. Ganske som tilfældet er i dag i Disko-bugten om sommeren.
Det må dog forventes, at operatørerne vil gøre deres ypperste for at hjælpe så mange som muligt til at nå frem til deres slutdestination. Det må videre forventes, at operatørerne har et incitament til at koordinere mest muligt med hinanden. 

Derudover er det meget vigtigt at slå fast, at det forventes, at omfanget af aflysninger og forsinkelser vil falde markant som følge af indførelsen af det tostrengede system med sejlads og helikopterbetjening.
Hvis der viser sig en udfordring med manglende garanti for forbindelsesbilletter hhv. indkvartering, vil der kunne indføres en model for en garanti eller en forsikringsordning. Man vil i givet fald skulle forholde sig til finansieringen af en sådan. I den forbindelse bør der tages stilling til, hvorvidt garantien skal gælde for alle rejsende, eller om rejser betalt af eks. landskassen eller turister skal undtages. Naalakkersuisut vil indlede denne analyse allerede inden kontraktopstart.

Indenfor få dage og uger vil operatørernes fartplaner blive offentliggjort. 

Fordelingen af det samlede servicekontrakttilskud mellem trafikopgaverne vil blive indarbejdet i FFL2017.
Knud Kristiansen udtaler:

”Det er helt naturligt, at denne sag interesserer hele befolkningen. Som jeg tidligere har udtalt, er jeg glad for, at der er fundet et resultat, der ligger indenfor den økonomiske ramme, og hvor der tilbydes et bedre og mere sammenhængende trafiksystem, end det nuværende. Jeg vil nu anbefale, at operatørerne får lejlighed til uddybende at forklare de nye aftaler, og jeg vil se frem til at operatørerne indenfor meget kort tid offentliggør deres fartplaner og udbyder billetter til salg.”

Knud Kristiansen udtaler videre:

”Jeg er endvidere glad for, at der fremover udbydes helårlig helikoptertransport mellem alle byer i Sydgrønland, og at servicen forbedres med tilføjelsen af en alternativ transportform. Jeg tror på, at netop kombinationsmulighederne giver en markant forbedring af befolkningens og erhvervslivets muligheder for at gennemføre planlagte rejseaktiviteter. Endelig forbedres trafiksystemet i Disko-bugten, idet den nuværende ruteplan og det nuværende rejsesystem fastholdes.”

Endelig slår Knud Kristiansen fast:

”Jeg er forundret over at høre, at borgmesteren i Kommune Kujalleq ikke har følt sig tilstrækkelig involveret i processen. Fra Kommune Kujalleq har jeg netop lagt stor vægt på deres ønske om øget sejlads i regionen – et ønske som blandt andet er fremført af borgmesteren på vores møder om servicekontrakterne i løbet af 2015.”


Spørgsmål til nærværende pressemeddelelse kan rettes til afdelingschef Andreas Østbirk, på mobil +299 483166.