Kommuner vil blive inddraget i arbejdet med lov om støtte til børn

I Qanorooq på KNR den 13. september 2016 bliver det oplyst, at kommunerne ønsker at udsætte lovforslaget om støtte til børn, som Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Martha Lund Olsen, planlægger at fremsætte på efterårssamlingen 2016.

I indslaget udtaler fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq, Tina Dam Rasmussen, at kommunerne ikke har haft tilstrækkelig tid til at drøfte forslaget, og at de ønsker et lovforberedende udvalg, der kan drøfte de dele af lovforslaget, de finder uklare.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen vil i den forbindelse informere om, at lovprocessen hidtil har indeholdt to høringsrunder, hvor blandt andre kommunerne har afgivet høringssvar.

Når lovforslaget har været 1. behandlet på Inatsisartut’s efterårssamling den 18. november, vil arbejdet med at lave bekendtgørelser og vejledninger blive sat i gang. Departementet forventer at starte arbejdet op med følgende områder i lovforslaget:

  1. Døgninstitutioner, herunder sikrede afdelinger
  2. Regler for godkendelse af døgninstitutioner
  3. Socialfaglige undersøgelser
  4. Handleplaner
  5. Behandlingsplaner
  6. Statusrapporter

Kommunerne og andre relevante interessenter vil i den forbindelse blive inddraget i videst muligt omfang med henblik på at sikre, at reglerne på de nævnte områder kommer til at fremstå klare og realiserbare i en kommunal virkelighed.

 

For nærmere information kan kontaktes:
Ministersekretær, Hanne Lystrup
Tlf. 34 66 04 / 53 93 71
E-mail:
hani@nanoq.gl