Byggeri der er tilpasset det arktiske klima

“Arktisk Byggeskik II” gav mulighed for deling af viden om byggeriet i landet.

I februar var der konference om Arktisk Byggeskik i Aalborg, hvor grønlandske aktører og leverandører deltog og drøftede blandt andet muligheder for nye byggemetoder i det arktiske klima. For at fortsætte diskussionen om byggeriet i de arktiske lande er medlemmer i Arctic Business Network i Nuuk i forbindelse med anden del af konferencen. Udover Arctic Business Network er Naalakkersuisut samt Center for Arktisk Teknologi ved DTU medarrangører af konferencen, der blev afholdt onsdag 14.september.

Mødet med aktørerne i byggeriet har til formål at skabe en udveksling af viden inden for bæredygtig arktisk byggeskik. Derudover blev der diskuteret muligheder og udfordringer for forretningsmuligheder i byggebranchen.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen er glad for, at konferencen blev afholdt i Nuuk og siger: ”Jeg ser Arctic Business Network konferencen som en god og oplagt mulighed for at dyrke samarbejdet over Atlanten, sådan at vi til fælles gavn kan trække på hinandens erfaringer og viden på bygge- og anlægsområdet. Det glæder mig derfor at se, at konferencen efter starten i februar i Aalborg allerede er ved at finde sin form med aktuelle og relevante temaer på programmet.”

I sin åbningstale til konferencen talte Knud Kristiansen om visioner for nybyggeri, der er i gang i Sydgrønland. ”Nybyggeriet som indebærer mest mulig brug af lokale materialer og lokalt producerede byggevarer er startet. For tiden gennemføres i Qaqortoq et forsøgsbyggeri med alsidige boliger med betonelementer. Det kan vise sig at være vejen frem til øget lokal beskæftigelse og på sigt en effektivisering af byggeriet.”

Konferencen blev optaget.  Dermed kan alle, som er interesserede i byggeri, få muligheden til at følge med i, hvad der blev drøftet på konferencen. En videostreaming af de forskellige oplæg og den afsluttende debat vil derfor være tilgængelig på bloggen på http://arcticbusinessnetwork.blogspot.dk/ fra torsdag den 15. september.

 

For yderligere oplysninger, kontakt sektionsingeniør Janus Køster, Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur, på telefon +299 34 50 00 eller e-mail jks@nanoq.gl.