Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Disko Bugt forvaltningsområde stopper onsdag den 14. september 2016, da jollekvoten i Disko Bugt er ved at være opfisket.

Den 14. september 2016 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Fiskeriet genåbnes den 1. oktober med en månedskvote på 151 tons.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: 

Souschef, Niels J. Laursen, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Tlf. nr. +299 34 50 00, eller E-mail: nijl@nanoq.gl