Blindetræf i Sisimiut

Blinde og svagseende skal for tredje gang, samles, denne gang i Sisimiut i dagene 13. – 15. september. Under træffet vil deltagerne og deres ledsagere få introduceret forskellige former for hjælpemidler, IT-undervisning og muligheden for at udveksle erfaringer med hinanden.

Voksne personer med et synshandicap
Det årlige træf, som finansieres af selvstyret, planlægges og afholdes af Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggender og Justitsvæsen/IPIS, tilbydes primært voksne borgere der er omfattet af Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap, der har en vis grad af selvhjulpenhed. Tilmelding til træffet, sker i samarbejde med hjemkommunerne, som har den daglige kontakt til borgerne, og har kendskab til borgerne og nytilkomne borgere med et synshandicap. Ved dette års træf har 18 blinde og svagseende, hvor hovedparten er med ledsagere, tilmeldt sig.
ISI, som er foreningen for blinde, svagseende og pårørende inviterer 4 af sine medlemmer til, at deltage under træffet. Deltagerne fra ISI kommer fra forskellige byer.

Netværksdannelse og erfaringsudveksling
Træffet handler om, at give deltagerne mulighed for, at mødes og udveksle livserfaringer med henblik på fremtidig netværksdannelse. Det er sjældent, at folk med samme handicap kan mødes og udveksle livserfaringer og støtte hinanden i hverdagen, dels på grund af de store geografiske afstande mellem byer og bygder, dels på grund af de økonomiske omkostninger ved at rejse internt rundt i landet og dels på grund af manglen på kommunikationsmuligheder uden for de store byer. Det betyder, at mange med dette handicap ofte lever isolerede uden mulighed for støtte fra andre i lignende situation.

Dansk Blindesamfund som sparringspartner
Blindetræffet blev, i samarbejde med Dansk Blindesamfund, afviklet for første gang i 2013 i Nuuk, og de efterfølgende 2 år i samme by. I år kommer et team bestående af 7 undervisere fra Dansk Blindesamfund og vil bidrage med deres erfaringer, som borgere med et synshandicap har stort udbytte og glæde af.
Det kommende blindetræf afvikles i Sisimiut, for at markere, det kommende handicapcenters tilblivelse til næste år med placering i Sisimiut.

Programmet for træffet
Programmet for træffet tilrettelægges så vidt muligt efter de givne muligheder tilpasset forholdene i Grønland. Der tages udgangspunkt i målgruppens reelle behov for at kunne klare sig selv i relation til daglige gøremål så som at handle ind, lave mad og spise den uden støtte fra andre. Derudover er der IT- undervisning, som kan bidrage til øget kommunikation med andre i lignende situation. Som sidste del i programmet er det muligt, for deltagerne, at udveksle livserfaringer, som også har været tilbudt i tidligere blindetræf, som deltagerne har haft stor glæde af.
I forbindelse med træffet afvikles ISI’s (Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland) årlige generalforsamling.

Foreningen ISI
er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af personer, der er blinde, svagseende eller pårørende. Se hjemmesiden på www.isi.gl

For mere information kan kontaktes: Karen Joelsen Kristensen, konstitueret afdelingschef i IPIS, tlf. 346624, e-mail: mailto:karj@nanoq.gl