Små lande, store ambitioner

Små lande, store ambitioner – Grønland og Færøerne styrker samarbejdet på energiområdet

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi, Mala Høy Kúko, besøger Færøerne i denne uge. Han fortæller:

”Færøerne og Grønland har mange fælles udfordringer. Et eksempel er, at begge lande har et til tider voldsomt klima, som i høj grad sætter dagsorden for, hvordan vi indretter samfundet – herunder energisystemet. Det giver derfor rigtig god mening, at vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden.

Befolkningsmæssigt er vi små lande, men derfor kan ambitionerne og resultaterne godt være store!”

Både Grønland og Færøerne har ambitiøse mål for grøn energi. Begge lande ønsker at energien skal være grøn i 2030. Det vil sige, at den skal komme fra energikilder som vand, vind og sol.

Mala Høy Kúko besøger derfor Færøerne for at hente inspiration til, hvordan dette mål kan realiseres. Færøerne har bl.a. gode erfaringer med at producere vindenergi og lagre vindenergien efterfølgende.

Baggrunden for besøget er en samarbejdsaftale mellem Grønland og Færøerne. Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, underskrev i april 2016 en samarbejdsaftale med Færøernes Lagmand, Aksel V. Johannesen. Ifølge samarbejdsaftalen vil de to lande udvikle og styrke samarbejde indenfor bl.a. energi og miljøområdet.