Personer med udviklingshæmning og deres muligheder for inddragelse i samfundet

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, har i år fastsat temaet for uge 41 til ” Personer med udviklingshæmning og deres muligheder for inddragelse i samfundet”.
Der kan påvises en årsag hos ca. 70 % af mennesker med sværere udviklingshæmning, mens det kun er muligt i ca. 50 % af de lettere tilfælde. Når et barn får diagnosen udviklingshæmning, er det ikke altid muligt at finde årsagen.

Kendte årsager til udviklingshæmning er:
  • arvelige faktorer (visse stofskiftesygdomme og arvelige kromosomfejl)
  • Kromosomfejl
  • Skader, der er opstået i fostertilstanden, fx overdreven alkoholindtagelse og rygning stofmisbrug eller infektionssygdomme hos moderen
  • Iltmangel under fødslen
  • For lav fødselsvægt som følge af for tidlig fødsel
  • Manglende motorisk, social og sproglig stimulation
  • Hjerneskade opstået efter fødslen på grund af sygdom eller ulykke

Fælles for alle er, at udviklingshæmning vil som oftest være mangelfuld eller langsom udvikling af et barns motoriske evner, sproglige og sociale kompetencer eller evner til selvhjælp. Disse nedsatte evner kan som bekendt give udfordringer i barnets institution, folkeskolen eller længere I forløbet såsom uddannelsesstedet og arbejdsmarkedet.

Vellykket samarbejde med alle relevante berøringsflader, for dermed, at kunne muliggøre bedre inddragelse af personer med udviklingshæmning i samfundet, kræver et godt og solidt kommunikation imellem alle parter.

Kommunikation er mange ting og kan tilpasses og modificeres efter behov og relevans. Det kan være via sprog, tegn til tale, visualisering og teknologisk. For at muliggøre inddragelse af personer med udviklingshæmning i samfundet, kan kommunikationen gøres alternativ, for dermed, at udvikle kommunikationsmetoden i personens omgangskreds og omgivelser.

Der er mulighed for at søge tilskud til aktiviteter og arrangementer i tilknytning til uge 41, som sætter fokus på personer med udviklingshæmning og deres muligheder for inddragelse i samfundet.

Ansøgning om tilskud skal sendes til:
IPIS, Departementet for Familie, Ligestilling , Sociale Anliggender og Justitsvæsen – senest
19. september 2016. Der udfyldes et ansøgningsskema, som sendes pr. e-mail til IPIS@nanoq.gl eller med brev til adressen: IPIS, Postboks 970, 3900 Nuuk eller til fax nr. 32 42 98.