Ny bekendtgørelse om landbrugsbedrifter

Savaateqarfik

Ny bekendtgørelse om tilskud til overtagelse, nyetablering eller reetablering af landbrugsbedrifter

Naalakkersuisut har revideret Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til etablering af fåreavlersteder og der er i forhold til den gamle bekendtgørelse følgende ændringer i den nye bekendtgørelse:

Der er i den nye bekendtgørelse en bestemmelse om, at tilskuddet kan udbetales til personer i alderen fra 21 år til og med 65 år - § 1 stk. 4.

Det beskrives i den nye bekendtgørelse særskilt, at der kan ydes tilskud til overtagelse af eksisterende landbrugsbedrifter, nyetablering af landbrugsbedrifter, retablering af landbrugsbedrifter samt nødvendig flytning af landbrugsbedrifter.

Der er i den nye bekendtgørelse en bestemmelse om, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug efter samråd med SPS og Konsulenttjenesten for Landbrug kan træffe afgørelse om tildeling af tilskud samt hvad der skal lægges vægt på ved denne afgørelse - § 3.

Der er i den nye bekendtgørelse en bestemmelse om, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug efter samråd med den pågældende kommune, SPS og Konsulenttjenesten for Landbrug under særlige omstændigheder kan beslutte, at udbetaling af tilskud skal standses samt efter høring af de pågældende instanser, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales - § 5. Det var i den gamle bekendtgørelse det samlede Naalakkersuisut, som havde beslutningskompetencen i denne sammenhæng.

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, AMALIE@nanoq.gl, + tlf. nr. 34 53 04

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 5. september 2016 om tilskud til overtagelse, nyetablering eller reetablering af landbrugsbedrifter