Inatsisartutudvalgets orienteringsrejse til USA afsluttet

Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg har netop gennemført deres orienteringsrejse til Washington, D.C. og Colorado Springs i dagene 29.-31. august 2016. 

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender deltog ligeledes i orienteringsrejsen, som havde til formål at samle input til de kommende drøftelser om forsvars- og sikkerhedspolitik til Inatsisartuts efterårssamling.  

Fællesudtalelse:

”Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg og Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender har sammen rejst til Washington, D.C. samt Colorado Springs i USA for at få en bedre forståelse for de forhold der gør sig gældende i forhold til den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland. Det har været en lærerig og inspirerende rejse, som giver anledning til følgende bemærkninger:

Det står klart at Grønland i dag ikke får tilstrækkeligt ud af USA’s militære tilstedeværelse i Grønland, samt at Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler hidtil ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet sikre grønlandske interesser. Det gælder både ifht. Thule Air Base, men også i forhold til USA’s andre aktiviteter i medfør af forsvarsaftalen, herunder det store antal af efterladte amerikanske miltære installationer i Grønland. Den nuværende situation er ikke acceptabel.

Det er derfor et enigt Udvalg som har bakket op om Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender under møderne i Washington D.C. og i Colorado Springs. Grønland kan ikke acceptere den nuværende situation, hvor Grønland og det grønlandske samfund ikke i medfør af Forsvarsaftalen af 1951 og efterfølgende tillægsaftaler er sikret nogen faste fordele af forsvarsaftalekomplekset indgået imellem USA og Kongeriget Danmark.

Servicekontrakter på Thule Air Base har vist sig at være en for skrøbelig konstruktion at forlade sig på med alt for skiftende afkast til det grønlandske samfund som helhed. Det er derfor et enigt udvalg som bakker op om Naalakkersuisuts bestræbelser på at finde en permanent løsning med USA som sikrer, at USA’s fortsatte militære tilstedeværelse i Grønland til hver en tid, skal komme det grønlandske samfund til størst mulig gavn.

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg samt Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender står sammen om at arbejde for at sikre, at Grønland og det grønlandske samfund får størst muligt afkast og fordele af den amerikanske militære tilstedeværelse, hvad enten dette måtte ske indenfor Forvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler, eller i form af en egentlig genforhandling af aftalekomplekset.”

I Washington, D.C. mødtes Udvalget og Naalakkersuisoq blandt andet med Deputy Assistant Secretary Benjamin Ziff fra State Department, hvor der blev drøftet forsvarsrelationer samt USA’s repræsentant for Arktis Admiral Robert Papp, hvor samarbejdet i Arktisk Råd blev drøftet. Endvidere mødtes Udvalget og Naalakkersuisoq med Ugpeagvik Inupiat Corporation, som har opbygget kompetencer indenfor forskellige industrier. 

I Colorado Springs fik man mulighed for at besøge og få en briefing om North American Aerospace Defence Command (NORAD) samt U.S. Northern Command (USNORTHCOM). Her blev Udvalget og Naalakkersuisoq modtaget af Lieutenant General Dan Hokanson. Der var ligeledes en briefing omkring Air Force Space Command af Major General David Thompson. Som afslutning på programmet i Colorado Springs, besøgte man Cheyenne Mountain Air Force Station, som huser et basekompleks inde i selve Cheyenne Mountain. 

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq afslutter: ”En rejse som denne giver en god forståelse for de forskellige relationer der er imellem de forskellige enheder i det amerikanske militær og administration – også i forhold til den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland. Jeg ser frem til gode og konstruktive drøftelser i Inatsisartut til efterårssamlingen.”

På biledet er fra venstre:

-Lt. Col. Per Lyse Rasmussen, forsvarsattache, den danske ambassade i Washington D.C.
-Brigadier General Rich Heitkamp, U.S. Northern Command (USNORTHCOM) and North American Aerospace Defense Command (NORAD)
-Ambassadør Lars Bo Møller, den danske ambassade i Washington D.C.
-Justus Hansen, formand for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg
-Lieutenant General Dan Hokanson, Deputy Commander of U.S. Northern Command (USNORTHCOM)
-Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender
-Inuuteq Holm Olsen, Repræsentationschef, Grønlands Repræsentation i Washington D.C.
-Per Rosing-Petersen, Medlem af Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg
-Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektør, Udenrigsdirektoratet
-Vivian Motzfeldt, Medlem af Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg
-Colonel Don Davis, U.S. Northern Command (USNORTHCOM) and North American Aerospace Defense Command (NORAD)
-Sara Olsvig, Næstformand for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg
-Craig Conway, US State Department Political Advisor
-Maliina Lyberth, fuldmægtig, Udenrigsdirektoratet
-Ann Lene Jensen, udvalgssekretær for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg


For yderligere information, kontakt: udenrigsdirektør Kai Holst Andersen, +45 40 17 82 93