Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med inddragelse af KNAPK, KANUKOKA og Kommunea Sermersooq besluttet at overføre 25 harpunkanonkvoter til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 74 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet at overføre 25 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 6. september 2016. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 17. december 2015 og 26. februar 2016 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 179 sildepiskere i Vestgrønland. 45 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 134 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 15 dyr.

Pr. 31. august var der opfanget 29 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 35 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 41 og 74 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 8 sildepiskere, givende en restkvote på 7.

Overførsel (øgning) bliver følgende i Vestgrønland:

Qaasuitsup kommunia                              15

Qeqqata kommunia                                   4

Kommuneqarfik Sermersooq Vest           2

Kommuni Kujalleq                                     4

Total:                                                          25

 

For pukkelhval beholder alle fire kommuner deres nuværende fordeling af pukkelhvalkvote og licenstildeling.

Vestgrønland    Fangst 2016    Kvote 2016
Qaasuitsup  

 3

Qeqqata  

 3

Sermersooq

 1

 4

Kujalleq  

 2

Bilag

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse hos:
Afdelingschef Amalie Jessen (+299) 345304, e-mail amalie@nanoq.gl