Fælles front mod hash

Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen og Familie- og Sundhedsudvalget har holdt fælles borgermøder i Qaqortoq og Narsaq. Formålet var primært at få skabt debat omkring hashproblematikken og især at få værdifulde input fra borgerne i Sydgrønland til at løse de massive udfordringer regionen har med hashmisbrug.

Hashmisbrug er et stort problem i Grønland og især i Sydgrønland er problemet massivt. Den seneste befolkningsundersøgelse fra 2014 viste, at 31 % af de unge mænd mellem 18 - 24 år røg hash jævnligt (mindst end én gang om måneden).

Befolkningsundersøgelsen viste desuden, at regelmæssig hashrygning er yderst udbredt i Sydgrønland, hvor hele 18,5 % ryger hash jævnligt. Dette er fordelt på en fjerdedel (25 %) af alle mænd og 14 % af alle kvinder, der ryger hash jævnligt. Dette er markant højere end landsgennemsnittet på henholdsvis 16 % for mænd og 9 % for kvinder.

Ifølge Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen, er dette en meget bekymrende tendens:

”Hvis ikke vi sætter fokus på hashproblematikken nu, risikerer vi at tabe en del af en generation. Vi har derfor igangsat et øget samarbejde med Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg for at løse problemerne. Vi danner nu fælles front til bekæmpelse og forebyggelse af hashmisbrug”, udtaler Doris Jakobsen.

Et led i det øgede samarbejde var en fælles rejse til Sydgrønland for Naalakkersuisoq Doris Jakobsen og repræsentanter for Familie- og Sundhedsudvalget for netop at sætte fokus på problemet i Sydgrønland. Der var stor deltagelse fra byernes borgere til borgermøderne i august og spørgelysten tydeliggjorde borgernes interesse for at medvirke i løsningen af problematikken.

Udvalget og Naalakkersuisoq Doris Jakobsen takker de mange borgere, som var mødt op og bidrog til debatten.

”Udvalget er glad for samarbejdet med Naalakkersuisoq for Sundhed. Desuden er det dejligt, at så mange borgere mødte op og deltog aktivt i debatten, så vi i fællesskab kan forebygge brugen af hash, understreger Ineqi Kielsen (S), medlem af Familie- og Sundhedsudvalget.

Desuden besøgte Doris Jakobsen også Campus Kujalleq i Qaqortoq og fik debatteret hashproblematikken med de unge her fra. Her var interessen ligeledes stor og de unge havde værdifulde idéer til forebyggelse af hashmisbrug.

Rejsedeltagerne besøgte også sundhedscentre og tandkliniker i Qaqortoq og Narsaq.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobil: +299 55 33 03 eller e-mail: rosat@nanoq.gl