Doris Jakobsen møder den danske minister for Nordisk Samarbejde

Danmarks minister for Nordisk Samarbejde, Forsvarsminister Peter Christensen besøger Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen for bl.a. at drøfte opfølgning af det danske formandskabsprogram fra 2015 og reformerne i Nordisk Ministerråd

Grønlands aktive deltagelse i det danske formandskabsprogram var tilfældet for en række områder bl.a. på fiskeri-, social- og undervisningsområder. Hertil kom, at Naturinstituttet fik ansvaret for et 3-årigt projekt om kortlægningen af bundfaunaen ved Østgrønland. Projektet skal udvikle en metode, som kan danne grundlag for lignende kortlægninger i andre områder af Arktis.

Der bliver også mulighed for at drøfte de igangværende omlægninger af arbejdet i Nordisk Ministerråd. Det er målsætningen, at man i det nordiske samarbejde skal styrke den direkte politiske dialog.  Samtidig skal man være hurtigere til at sætte de problemer på dagsordenen som borgerne møder i deres hverdag.

”I kredsen af samarbejdsministre har vi drøftet, hvordan vi hurtigere kan reagere på ny udfordringer. Vi blev enige om en politisk dialog på 2 nye og meget forskellige områder. Det drejer sig om digitalisering og om flygtninge og indvandring i Norden ” fortæller Naalakkersuisoq Doris Jakobsen.

Doris Jakobsen oplyser, at det finske formandskab for Nordisk Ministerråd i februar 2017 har planlagt en ministerkonference om nye nordiske muligheder for at gå i front på det globale digitaliseringsmarked ved at markedsføre nordiske løsninger. Hertil kommer, at samarbejdsministrene i maj måned har vedtaget et nyt nordisk samarbejdsprogram på flygtninge og indvandrere området, og det er forventningen, at der indkaldes til det første uformelle ministermøde i slutningen af september måned. Det vigtigste på dette område, er i første omgang at udveksle erfaringer og lære af hinanden, når der gælder integration af flygtningen, der har fået asyl status.

Peter Christensen aflægger under sit ophold også besøg hos Nordens Institut i Grønland (NAPA) ligesom har får en briefing om det nævnte formandskabsprojekt ved et besøg på Naturinstituttet.

 

For mere information kontakt venligst sagsbehandler: Jørgen Søndergaard, mobil: +45 40343123  – jss@ghsdk.dk