Kogeanbefaling og Kogepåbud i Saattut

Fund af bakterier i drikkevandet
Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.
Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen
Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

For yderligere oplysning kontakt 
AC-fuldmægtig i Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) Simon Hartung Jørgensen Email: uumasut@nanoq.gl Tel.: +299 345000