Replik: Vedrørende udenlandske fartøjer i makrelfiskeriet

stemningsbillede

Vedrørende udenlandske, herunder kinesiske, fartøjer i makrelfiskeriet

På baggrund af kommentarer fra Henrik Leth, Grønlands Erhverv, i KNR d. 15. august 2016 vil Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) gerne slå fast, at det er lige så vigtigt, at makrelfiskeriet foregår indenfor de rammer, der sikrer Grønland den bedst mulige position, når der skal forhandles om den grønlandske andel af makrelbestanden, som det er at opnå den størst mulige fangst af makrel.

Der findes en række internationale aftaler om bekæmpelse af illegalt, urapporteret og ureguleret (IUU) fiskeri i regi af FN[1] samt de nordatlantiske fiskeriorganisationer NEAFC og NAFO[2] og deres associerede ikke-medlemslande. Sådanne aftaler beskriver rettigheder og pligter for nationer (flagstater) i forbindelse med deres fiskefartøjers deltagelse i fiskeri, indenfor såvel som udenfor eget fiskeriterritorium, og binder nationerne til at sanktionere overtrædelser. 

Fiskefartøjer fra alle nationer, der har tiltrådt en sådan aftale, eller hvor der foreligger en bilateral fiskerisamarbejdsaftale, kan chartres til at deltage i det grønlandske makrelfiskeri.

Når tiltrædelse af en sådan aftale er et krav for deltagelse i fiskeri i grønlandsk farvand, skyldes det, at der ikke må herske nogen tvivl om, hvorvidt en flagstat kan og vil følge op på overtrædelser i eller udenfor Grønlands fiskeriterritorium. Dette er vigtigt for Grønlands egne kontrol- og sanktionsmuligheder for fiskeriet i grønlandsk farvand, men også fordi Grønland i regi af de nordatlantiske fiskeriorganisationer har forpligtet sig til at medvirke til bekæmpelse af illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri. 

Medlemmerne af den Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC) tæller således de lande, som Grønland vil skulle forhandle makrelkvoter med. Medlemslandene følger nøje, hvad der foregår i hinandens farvande, og det er Naalakkersuisuts opfattelse, at det næppe vil gavne Grønlands forhandlingsposition i bestræbelserne på at få en varig andel af makrelressourcen, hvis der anvendes fiskefartøjer fra flagstater, der ikke har tiltrådt konventioner om bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

Grønland er i gang med en tilnærmelse hvad angår de nordatlantiske kyststatsforhandlinger om makrel, og derfor har det en særlig betydning, at vi udfører fiskeriet på en forsvarlig måde. 

Samarbejdsaftaler med en ansvarlig flagstat er desuden nødvendigt for at sikre arbejdsbetingelserne og sikkerheden for de observatører fra GFLK, som arbejder ombord på fiskefartøjerne for at kontrollere at grønlandsk lovgivning overholdes. Her har GFLK dårlige erfaringer fra fartøjer i 2013, for hvilke der ikke var en samarbejdende flagstat. I 2013 fik GFLK efter stort pres først landsat to fiskeriobservatører i Las Palmas på de Kanariske Øer tre uger efter fartøjet havde forladt grønlandsk farvand.

Med venlig hilsen

Randi Vestergaard Evaldsen

Nikolaj Jeremiassen

For yderligere oplysninger kontakt: Jens-Frederik Nielsen,  telefon: 345212, e.-mail: jfni@nanoq.gl

 


[1] FAO Port State Measures Agreement; http://www.fao.org/port-state-measures/en/

[2] Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC). De relevante aftaler fremgår af hhv. NAFO Port State Control Measures http://www.nafo.int/fisheries/frames/psm.html  og NEAFC Scheme of Control and Enforcement

http://www.neafc.org/scheme