Grønland har afgivet rapport til FN’s Børnekomite

Cirka hvert femte år skal Grønland sammen med Danmark og Færøerne afgive en rapport til FN’s Børnekomité om status og fremskidt i forhold til at virkeliggøre konventionens rettigheder inden for Rigsfællesskabet.

Naalakkersuisut har afleveret et selvstændigt afsnit om efterlevelsen af konventionen i Grønland, som bl.a. adresserer de anbefalinger, Grønland modtog efter den seneste eksamination ved komiteen i Genève i 2011. 

Det fremgår af artikel 41 i FN’s Børnekonvention, at deltagerstaterne skal gøre deres rapporter almindeligt tilgængelige for offentligheden i deres respektive lande.

Rapporten til FN’s Børnekomité er efter offentliggørelse på komiteens egen hjemmeside nu offentliggjort på www.naalakkersuisut.gl på grønlandsk, dansk og engelsk. Rapporten vil desuden blive sendt ud til interesserede parter i Grønland, herunder kommuner, civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsorganisationer. 

For nærmere information kan kontaktes:

Torben Weyhe

Departementet for familie, ligestilling, sociale anliggender og justitsvæsen

Tlf. 34 66 43

E-mail: twey@nanoq.gl