Livligt borgermøde i Narsaq

Tirsdag d. 23 august holdt naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Lund Olsen, borgermøde i Narsaq. Omtrent 20-25 spørgelystne borgere var mødt frem til mødet, hvor Martha Lund Olsen blandt andet fremlagde indsatsen for at løfte serviceniveauet i socialforvaltningerne i kommunen samt en række andre aktuelle initiativer på socialområdet.

Borgerne gav udtryk for utilfredshed med serviceniveauet på blandt andet ældreområdet og på børne- og ungeområdet, hvor de efterspørger initiativer til at forbedre forholdene for plejefamilier. Derudover var der en livlig debat om førtidspensionsreformen, hvor der både var ris og ros til Naalakkersuisut. Generelt var der tilfredshed med reformens krav om, at man skal bidrage til samfundet, hvis man kan, men borgerne i Narsaq ønsker også en bedre social sikkerhed for borgere, der helt har mistet arbejdsevnen.

I forlængelse af borgermødet udtalte Martha Lund Olsen:

”Jeg glæder mig over et livligt borgermøde og over det store engagement, som Narsaq-borgerne viser. Jeg vil gerne takke de fremmødte for deres input, som jeg tager med i mit videre arbejde og til et møde, som jeg skal holde med borgmesteren i morgen, hvor vi skal drøfte den sociale indsats i Kommune Kujalleq”.

For nærmere information kan der rettes henvendelse til:

Hanne Lystrup, Ministersekretær, Tlf. 53 93 71, Mail: hani@nanoq.gl