Ophævelse af kogeanbefaling og kogepåbud for vand fra vandvogn i Qaanaaq

Kogeanbefalingen og kogepåbuddet fra den 16.08.16 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af byens vandvogn viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

For yderligere oplysning kontakt 
AC-fuldmægtig i Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) Simon Hartung Jørgensen Email: uumasut@nanoq.gl Tel.: +299 345000