Fælles udmelding

De tre udenrigsministre i Vestnorden, Poul Michelsen, Færøerne, Lilja Alfreðsdóttir, Island og Vittus Qujaukitsoq, Grønland mødtes i Torshavn den 21.-22. august 2016 for at drøfte udenrigs- og handelspolitiske emner af fælles betydning for de tre lande.

Vestnorden er et område med stigende global betydning og interesse fra omverdenen. For at ivaretage befolkningernes interesser bedst muligt, er det af stor betydning, at de tre Vestnordiske lande står sammen og har et tæt samarbejde om fælles handels- og udenrigspolitiske anliggender.

Storbritanniens beslutning om at forlade det europæiske samarbejde i EU, kan påvirke de vestnordiske landes fælles handelsinteresser, og det er vigtigt at denne udfordring også behandles af de tre lande i fællesskab for at sikre vores fælles interesser. 

På møderne i Torshavn blev især to ting drøftet:

For det første blev det besluttet at etablere en arbejdsgruppe med deltagere fra de tre lande, der skal udarbejde et forslag til en samarbejdsaftale mellem de tre lande. Dette kommer bl.a i forlængelse af, at Grønlands parlament Inatsisartut, Islands Alting og Færøernes Løgting har vedtaget Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2015 (omhandlende bl.a. nedsættelse af en arbejdsgruppe som får til opgave at kortlægge fælles gevinster ved at indgå en frihandelsaftale og etablere et Vestnordisk handelsråd). Grønland har meddelt, at de vil være værter for arbejdsgruppens første møde som er annonceret til at finde sted i oktober måned i Nuuk. Arbejdsgruppen vil desuden diskutere hvordan de vestnordiske lande generelt kan få mere ud af øget samarbejde på handelsområdet iht. tredjelande.

Videre blev det drøftet at etablere et årligt møde mellem de tre udenrigsministre. Konklusionen var, at de tre udenrigsministre bekræftede endeligt, at de har i sinde at mødes fast hvert år for at drøfte emner af fælles interesse inden for handels- og udenrigspolitik. Det næste ministermøde afholdes i Island i 2017.

 

Kvívík, den    /    2016 Kvívík, den    /    2016 Kvívík, den    /    2016 
Lilja Alfreðsdóttir

Minister for Udenrigs-
Anliggender
Island
 

 
Poul Michelsen
Landsstyremedlem for
Udenrigs- og erhvervsanliggender
Færøerne

Vittus Qujaukitsoq
Naalakkersuisoq for
Erhverv, Arbejdsmarked,
Handel og Udenrigsanliggender
Grønland

Kontaktperson er: Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen, kaoa@nanoq.gl, mobil: +4540178293