Randi mødes med MP Pension, Siemens og MT Højgaard

Finansiering og projektering af nye landingsbaner var på dagsorden, da Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, mødtes med konsortie-gruppen bestående af MP Pension, Siemens og MT Højgaard. Tilstede var derudover en repræsentant fra Kalaallit Airports A/S og Nextpartners.

På mødet præsenterede konsortie-gruppen baggrunden for deres samarbejde, og hvad hvert selskab kan bidrage med i forbindelse med deres forslag til finansiering, projektering og den efterfølgende drift af lufthavn/ lufthavne. Efterfølgende var der en drøftelse af fordele og ulemper ved de enkelte forslag.

”Det var spændende at høre, hvilke muligheder deres samarbejde vil betyde for projekterne, og ikke alene etablering og finansiering af dem, men også deres idéer til, hvad de forlængede landingsbaner kan betyde for turismen”, forklarer Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og understreger, at mødet udelukkende var af informativ karakter, da opgaven med at finde den bedste finansiering og projekteringsform er placeret hos Kalaallit Airports A/S. Det er selskabets opgave at fremkomme med en anbefaling til Naalakkersuisut om anlæg af landingsbaner i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

Kontaktperson: Ministersekretær Jens-Frederik Nielsen, tlf. 586116