Kogeanbefaling og kogepåbud i Qaanaaq

Fund af bakterier i drikkevandet i vandvognen
Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byens vandvogn påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:
Beboerne, der forsynes med drikkevand fra vandvognen, bør derfor koge deres vand, inden det drikkes.

Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner, der forsynes med drikkevand fra vandvognen, påbydes at koge vand, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.

For yderligere oplysning kontakt 
AC-fuldmægtig i Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) Simon Hartung Jørgensen Email: uumasut@nanoq.gl Tel.: +299 345000