Isbjørne i området ved Qeqertarsuatsiaat

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) skal meddele, at der er observeret 2 isbjørne ved Qeqertarsuatsiaat/Fiskenæsset området. Rensdyrjægere og ørredfiskere mv. skal være opmærksomme på isbjørnene.

APNN har i denne pressemeddelelse vedhæftet ”Retningslinjer for observation af isbjørne”, som skal følges til en hver tid.

Der er også vedhæftet et dokument ”Problembjørne i Grønland”, hvor den væsentligste tekst fra Retningslinjerne er fremhævet. 

Hvis man observerer isbjørnene, skal man straks kontakte jagtbetjenten, vagttelefonen hos APNN eller politiet i Nuuk.

APNN kan ligeledes kontaktes udenfor normal telefontid på vagttelefon nr.: 482520 

APNN skal oplyse, at kvoten for fangst af isbjørn i Nuuk-området er opbrugt. 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:

Fungerende Kontorchef Nette Levermann (+299) 34 53 44, e-mail: nele@nanoq.gl

 

Borgerinformation - Problembjørne i Grønland

Retningslinjer for observation af isbjørne