Kalaallit Airports A/S er nu trukket i arbejdstøjet

Efter godkendelse i Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg er Kalaallit Airports A/S nu stiftet, og den nye bestyrelse er allerede gået i gang med den store opgave, der står foran os. Som Naalakkersuisut har fået tilslutning til i Inatsisartut, skal Kalaallit Airports A/S stå for anlæggelse en ny landingsbane ved Qaqortoq, og banerne ved Ilulissat og Nuuk skal forlænges til 2.200 meter. 

Naalakkersuisut er meget tilfredse med, at bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S hurtigt og professionelt er trukket i arbejdstøjet, så fremdriften i projektet er sikret og i gode hænder.

Som bestyrelsesformand i Kalaallit Airports A/S Leo Larsen har fremhævet efter bestyrelsens konstituerende møde i sidste uge, skal der nu både projekteres og regnes på anlæggelsen af de 3 landingsbaner, ligesom der skal sikres en sund økonomi i de nye lufthavnes drift. Dertil kommer ikke mindst, at der skal tilvejebringes finansiering af projektet.

Der skal med andre ord nu skabes 3 nye lufthavne som besluttet, til gavn for landets udvikling. Det skal naturligvis ske med sikkerhed for, at de 3 nye lufthavne bliver anlagt og drevet på et solidt økonomisk fundament, som bestyrelsesformanden har givet udtryk for.

Det er en stor og krævende opgave, bestyrelsen har påtaget sig. Derfor er der god grund til at ønske den nye bestyrelse i Kalaallit Airports A/S god arbejdslyst med projektet.

Kim Kielsen