Moskusoksejagt i Ivittuut og Kap Atholl

Det meddeles hermed, at der på baggrund af minimumstælling af moskusokser i Ivittuut ultimo juni 2016 er foretaget følgende ændringer af fangstperioder og –kvoter for moskusokser i Ivittut.

  1. Vinterjagt i marts og april 2017 for erhvervsfangere fra Arsuk indstilles.
  2. Efterårskvoten for erhvervsfangere fra Arsuk øges fra 195 til 217 dyr.

Begrundelser: Der blev ved minimumstællingen ultimo juni 2016 i Ivittuut talt 917 moskusokser og ud af dem var der kun 97 kalve. Vinterjagten i marts og april 2017 for erhvervsfangere fra Arsuk indstilles for at give gravide moskusokse-køer ro, således at disse ikke unødvendigt forstyrres af selve jagten og evt. motoriserede køretøjer. Den samlede kvote til erhvervsfangst og fritidsjagt er fastsat til 322 moskusokser, hvoraf 217 dyr er kvoten til erhvervsfangere fra Arsuk.

Det meddeles endvidere, at der på baggrund af minimumstælling af moskusokser i Kap Atholl er foretaget en forøgelse af fangstkvoten for moskusokser fra 15 stk. til 40 stk. baseret på det nye bestandsestimat. Moskusoksekvoten til erhvervsfangere og fritidsjægere i Kap Atholl ved Pituffik fordeles med 35 dyr til Qaanaaq’s forvaltningsområde og 5 dyr til Pituffik.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2016 er gældende ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år er gældende.

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter for Ivittuut 2016 og Kap Atholl 2016/2017 vinter.

For yderligere oplysninger, kontakt: Fungerende Afdelingschef Nette Levermann tlf.: 34 53 44, e-mail: nele@nanoq.gl