Midlertidigt eksportstop for produkter af hvalros

Den 1. august 2016 træder et midlertidigt eksportstop for produkter af hvalros i kraft. Det betyder, at turister ikke længere kan tage produkter af hvalros med ud af landet. Årsagen er, at det ikke er biologisk forsvarligt at eksportere produkter af hvalros, før fangsten igen er bæredygtig.

Vores natur og dyreliv er unikt. Den er også en vigtig indtjeningskilde, som vi skal passe på for at sikre at også vores børn og børnebørn kan have gavn af den. Derfor holder vi øje med, hvordan bestandene har det, og handler nu efter, at fangsten af hvalros på nuværende tidspunkt vurderes ikke at være bæredygtig. Det gør det  nødvendigt at regulere eksporten af hvalrosprodukter – så vi lever op til vores internationale forpligtelse om ikke at eksportere sårbare arter, hvis fangsten ikke er bæredygtig. Hvis hvalrosfangsten igen kommer ned på et bæredygtigt niveau, kan der igen åbnes op for eksporten til gavn for fangernes og landets økonomi”, siger Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Mala Høy Kúko.

CITES og bæredygtighed

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna og Flora) er en international konvention til kontrol af handel med vilde dyr og planter over landegrænser. Konventionen har til formål at sikre, at produkter fra sårbare arter kun kan eksporteres, hvis arten forvaltes bæredygtigt. Dette reguleres gennem særlige tilladelser for handel eller ved helt at forbyde handel med visse dyr og planter.

Grønlands Naturinstitut er Grønlands videnskabelige CITES myndighed, og instituttet vurderer i den seneste bæredygtighedserklæring, at det ikke er biologisk forsvarligt at eksportere produkter af hvalros. Dette skyldes, at fangsten overstiger rådgivningen for bæredygtighed i én hvalrosbestand, da kvoten ikke medtog Naturinstituttets forventede tab af dyr i fangsten. Naalakkersuisut tager denne vurdering alvorligt, og har derfor valgt at indføre et midlertidigt eksportstop for produkter af hvalros gældende fra 1. august 2016, og indtil fangsten igen er bæredygtig. Eksportstoppet betyder, at turister ikke kan få eksporttilladelse til hvalrosprodukter. Herboende kan stadig tage hvalrosprodukter med sig som personlige effekter.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Camilla Østbirk, +299 34 60 19, e-mail: caos@nanoq.gl.