Ro til forhandling

Ro til forhandling – afgørende for en god overenskomst for begge parter

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Randi Vestergaard Evaldsen har med interesse fulgt debatten de seneste dage omkring lønfastsættelse inden for det offentlige arbejdsmarked. Hun har følgende kommentar:

Når arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomster bør parterne have den fornødne ro til at indgå disse aftaler. Dette princip gælder også for de igangværende overenskomstforhandlinger på AK’s område. Hvis kommunerne, som også optræder som offentlige arbejdsgivere, ønsker at drøfte vores mandat til en AK-overenskomst, bør det ske gennem de respektive relevante organer. Det vil sige via Forhandlings- og Aftaleudvalget, som består af Kanukoka, kommunerne og Grønlands Selvstyre”, siger Randi Vestergaard Evaldsen, og understreger:

”Det foreliggende mandat på AK-området har ligeledes været behandlet og godkendt i såvel Forhandlings- og Aftaleudvalget som i Naalakkersuisut.”

Når det er sagt, så noterer Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Randi Vestergaard Evaldsen sig samtidig kommunernes ønske om større lokal indflydelse på lønfastsætningen i de enkelte kommuner. Et arbejde, som i øjeblikket pågår i Forhandlings- og Aftaleudvalget. Dette arbejde vil de faglige organisationer efterfølgende blive inddraget i. Det er ønsket, at en ny ramme for lønfastsætning på det offentlige arbejdsmarked skal tilgodese individuelle lokale behov. Og derudover skal der være mulighed for at honorere de ansattes realkompetencer uden at sætte den økonomiske holdbarhed over styr. Arbejdet med en ny lønmodel forventes at strække sig over flere år.

Kontakt: Jens-Frederik Nielsen, Ministersekretær