Skyderi i München

Følg myndighedernes anvisninger, og underret pårørende, hvis du er ok. Hvis der er behov for hjælp, kontakt det danske udenrigsministeriums borgerservice på telefon: +45 33 92 11 12.

Man opfordres til at blive inden døre. Indtil videre er der ikke oplysninger om at danske borgere skulle være blandt tilskadekomne. Vi følger sagen tæt.