Kalaallit Airports A/S

Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut stiftede den 01. juli 2016 det nye aktieselskab Kalaallit Aiports A/S. Det nye selvstyreejet aktieselskab oprettes og anvendes til udførelse af det videre arbejde med lufthavnsprojekterne. Dette aktieselskab muliggør etablering og anvendelse af én samlet kompetent og professionel organisation med relevante erfaringer til gennemførelse af luthavnsprojekterne. Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut er stifter og tegner af samtlige aktier i selskabet.

Under stiftelsen blev der afholdt en konstituerende generalforsamling i Kalaallit Airports A/S. På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets vedtægter, ansættelse af direktør, samt indsættelse af selskabets nye bestyrelse. Kalaallit Airports bestyrelse består til næstkommende generalforsamling af følgende personer.

Leo Larsen, formand

Aviâja Lyberth Lennert, næstformand

Anna-Berit Koertz

Jàkup Sverri Kass

Peter Christiansen

Bestyrelsen har den 21. juli konstituereret sig, hvor at Aviâja Lyberth Lennert blev valgt som næstformand i selskabets bestyrelse. Fra bestyrelsen er Jákup Sverri Kass blevet ansat som direktør og vil under selskabets stiftelse udgøre direktionen. Den nye bestyrelse får som en af sine første opgaver at ansætte en permanent direktion i selskabet, der fremadrettet skal varetage skabelsen og driften af den kommende projektorganisation.

Selskabet og dennes projektorganisation skal forestå det videre arbejde med de nødvendige tekniske undersøgelser, markedsundersøgelser og indgåelse aftaler om finansiering, hvor at de med forskellige partnere skal stå for anlæg af lufthavne og landingsbaner i Nuuk, Qaqortoq og Ilulisssat.

Formanden for Naalakkersuisut ønsker ledelsen i Kalaallit Airports rigtig god arbejdslyst og ser frem til at se resultaterne og de kommende lufthavne.

 

For yderligere kontakt: Lars Balslev, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 51 27