Vi udrydder ikke fangstdyrene

Stemningsbillede

Af: Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikolaj Jeremiassen.

Svar til Michael Rosings, Inatsisartutmedlem for Demokraterne, læserbrev i AG med overskriften ”Sidste chance for lomvierne”.

Det ligger ikke i den grønlandske kultur, at udrydde vores fangstdyr, ej heller lomvier. Det er ikke Naalakkersuisuts politik at udrydde vores fangstdyr, og vi accepterer ikke, at der sker nedgang af fangstdyrene.

Naturinstituttet har endvidere i sin basisrådgivning givet Naalakkersuisut forskellige optioner, og Naalakkersuisut har valgt ikke at følge totalfredning i 10 år.

Inatsisartutmedlemmet peger blandt andet på, ”at Naalakkersuisut ikke kan blive med at sidde både biologiske anbefalinger og sund fornuft overhørigt. Og det ikke kan passe, at vi er grådige, at vi ikke ønsker at lade de næste generationer have muligheden for at spise lomvier.”

Naalakkersuisut kan for, at beskytte fangstdyr og fugle, tage alvorlige beslutninger, såsom reduktion af fangstperiode og kvote, selvom følgerne kan have negative konsekvenser for brugerne. Tilbage i 2004 blev der for første gang indført kvoter for lomvier ud fra et forsigtighedsprincip. Naalakkersuisut kan ikke gøre alle tilfredse og har i nærværende valgt, at lave en form for kompromis.

Når vi har modtaget den nye rådgivning, vil jeg tage stilling til, om der skal ske yderligere stramninger end dem, jeg har meddelt Departementet om, at få indarbejdet i udkastet. Mit forslag til bekendtgørelse skal behandles i Naalakkersuisut tidligst i august – september dette år.

Der lægges op til at fangstperioden bliver forkortet med op til 4 måneder i to af zonerne samt yderligere stramning i en af lomviekolonierne.

Jeg lægger op til justering af kvoten, så fangsttrykket bliver mindre, således at der bliver mulighed for bestandsforbedring i de kritiske områder.

Jeg arbejder som sagt for at minimere truslen mod yderligere bestandsnedgang med blandt andet reduktion af jagtperiode og kvoter samt etablering af fuglebeskyttelsesområder/fredning.

Jeg er fortsat fortaler for øget selv- og kødforsyning til lokalbefolkningen for at reducere importerede fødevarer, jf. koalitionsaftalen, men jeg lytter også til store dele af den biologiske rådgivning, så lomviebestanden ikke udsættes for yderligere trussel.

Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at befolkningens ønsker høres. En totalfredning af lomvier forventes også at have en negativ effekt på madvaner, således at børn og unge mister interessen for den traditionelle spise.

Naalakkersuisut afventer ny biologisk rådgivning til efteråret. Såfremt den nye rådgivning lægger op til yderligere stramninger, vil den blive behandlet til den tid.

Du kan yderlige læse  her   (link) mit paragraf 37 svar til Inatsisartutmedlem Naaja H. Nathanielsen, løsgænger, som blandt andet omhandler samme spørgsmål

 

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl