Ingen meldinger om danskere, herunder grønlandske borgere

Udenrigsministeriets Borgerserivce har oplyst at de ikke har meldinger om danskere, herunder grønlandske borgere, blandt de omkomne eller sårede, men at det utvivlsomt er danskere i området.

Danskere, herunder grønlandske borgere, som befinder sig i Nice opfordres til at følge de franske myndigheders anvisninger, og at de kontakter deres pårørende.

Danskere, herunder grønlandske borgere, som har behov for hjælp i Nice, skal kontakte det danske udenrigsministeriums borgerservice på telefon: +45 33 92 11 12.