Forhandlinger om en international fiskeriaftale i den arktiske højsø

I dagene 6. – 8. juli 2016 blev der afholdt det tredje møde blandt en række lande omkring eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø.  Mødet blev beværtet af Canada og fandt sted i Iqaluit, Nunavut. Tidligere møder blev afholdt i december 2015 og april 2016 i Washington.

Forhandlingerne om en aftale har sit afsæt i erklæringen om at forhindre ulovligt fiskeri i den arktiske højsø, blandt de fem arktiske kyststater til den arktiske højsø fra juli 2015. Samtidig er det en udvidelse af kredsen af deltagende stater. På mødet i Iqaluit deltog således USA, Canada, Rusland, Norge og Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, EU, Sydkorea, Kina, Japan og Island. 

Mødet fokuserede på drøftelser af den bedste måde at forebygge ureguleret kommercielt fiskeri i højsøen i det centrale Arktiske Ocean og samtidig sikre bæredygtig udnyttelse af eventuelle fremtidige fiskebestande, skulle sådanne indfinde sig i takt med isens tilbagegang.

Alle delegationer bekræftede på mødet deres tilsagn om at træffe foreløbige foranstaltninger til at forhindre ureguleret kommercielt fiskeri i den arktiske højsø. Der er tale om at sikre, at der ikke igangsættes kommercielt fiskeri indtil der foreligger tilstrækkelig videnskabelig basis herfor og der er indgået en aftale om en regional fiskeriforvaltningsorganisation. Alle delegationer er enige om en fælles forpligtelse til at fremme bevarelse og bæredygtig udnyttelse af levende marine ressourcer i den arktiske højsø. 

Forhandlingerne om en aftale er sandsynligvis en trinvis proces forud for oprettelse af en eller flere yderligere regionale fiskeriforvaltningsorganisationer for dette område. Den Nordøstatlantiske Fiskeriorganisation NEAFC dækker allerede en lille portion af området. Det er således ikke en fredning af højsøen der er tale om, men derimod en sikring af bæredygtig udnyttelse, hvis der i fremtiden er biologisk basis for kommercielt fiskeri i højsøen.

Der er stadig meget begrænset videnskabelig viden om mulige fiskebestande i området og på mødet blev der drøftet et fælles program for videnskabelig forskning og overvågning samt brug af ​​oprindelige folks viden. Næste videnskabelige workshop afholdes i Tromsø, Norge den 26. -28. september, 2016.

Næste forhandlingsrunde mellem parterne afholdes i efteråret, tid og sted vil blive fastlagt hen over sommeren.

Grønland var på mødet i Iqaluit repræsenteret af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Repræsentationen i Washington. Derudover deltog Udenrigsministeriet og en repræsentant for Landsstyret på Færøerne. 

Mødet blev ledet af USA, som har udarbejdet en formandserklæring, som du hente her.

Kontaktperson: Birgitte Jacobsen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, mobil: 548901 eller pr. e-mail: bija@nanoq.gl