Ophævelse af kogepåbud i Qeqertaq

Kogepåbuddet fra 23.06.16 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af bygdens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)