Illuut A/S

Nuuk illut

Mandag d. 4. juli 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Illuut A/S.

På dagsordenen var blandt andet godkendelsen af selskabets årsrapport.

Årsrapporten viser et overskud på 16,8 mio. kr. i 2015. Selskabet har i regnskabsåret gennemgående et positivt resultat, hvor samtlige nøgletal er i fremgang og ligger på et passende niveau. Illuut A/S har en stabil økonomi, hvor selskabet har et solidt fundament til at svare sine forpligtelser.

Vedtægtsændringer i Illuut A/S
efter godkendelse i Finans- og Skatteudvalget blev der på en ekstraordinær generalforsamling den 09. juni 2016 ændret i selskabets vedtægter. Vedtægtsændringerne medfører, at Illuut A/S fremadrettet vil have en bestyrelse og direktion som ikke består af embedsfolk fra Selvstyrets centraladministration. Til den ekstraordinære generalforsamling udtrådte Departementschef Olafur P. Nielsen, Departementschef Søren Hald Møller og Departementschef Nikolai S. Christensen, hvor der i bestyrelsen indtrådte Jukku Mølgaard, Inge Bisgaard og Birte Flæng Møller. Jukku Mølgaard er af Naalakkersuisut udpeget til at være Illuut A/S’ nye bestyrelsesformand.

Den nye bestyrelse får som en af sine første opgaver at ansætte en direktion i selskabet, uafhængigt af selvstyrets administration.

For yderligere kontakt: Lars Balslev, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 51 27