Støjer det for meget?

Ny bekendtgørelse giver kommunerne mulighed for at regulere støj i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Hvad gør man som kommune, hvis bygge- og anlægsaktiviteter støjer for meget? Hidtil har kommunerne ikke haft mulighed for at regulere støj i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. På baggrund af et ønske fra kommunerne har Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi derfor udarbejdet en ny bekendtgørelse på området:

Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at regulere støjende bygge- og anlægsaktiviteter gennem vedtægter. Det betyder, at kommunerne nu kan stille krav til blandt andet støjbelastningen og tidsrummet, hvor arbejdet kan ske. Det er dog vigtigt at understrege, at kommunerne selv kan vælge, om de vil udarbejde vedtægterne. Jeg er glad for denne løsning, da kommunerne er de bedste til vurdere behovet for regulering” siger Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi, Mala Høy Kúko.

Støjbekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016. De kommunale vedtægter til beskyttelse mod støj skal godkendes af Naalakkersuisut, før de har retsvirkning. Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Grænseværdier for støjbelastning
  • Inddeling af typer af støj
  • Geografiske begrænsninger
  • Tidsmæssige begrænsninger

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2016 om kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj kan findes på kundgørelsesportalen: http://naalakkersuisut.gl/da/Kundgoerelser/2016

Bekendtgørelsen regulerer ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder eller bygge- og anlægsaktiviteter omfattet af en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM).

 

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse på telefon 551914 eller e-mail eukl@nanoq.gl.