Midler til familiebehandlingscenter i Tasiilaq

Naalakkersuisut har sikret, at der afsættes en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr. i 2016 til familiebehandlingscenter mv. i Tasiilaq. Konkret skal midlerne anvendes til at afdække, hvorvidt noget af det nuværende bebyggelse i Tasiilaq, på relativ kort tid, kan sættes i stand og anvendes til familiebehandlingscenter, med mulighed for et underliggende krisecenter. Endvidere skal midlerne anvendes til planlægning af opførsel af bygninger, som mere permanent kan bruges som familiebehandlingscenter og krisecenter i Tasiilaq.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen var i foråret på tilsyn i Tasiilaq, hvor det bl.a. blev konstateret at der var 520 aktive sager på børneområdet. 

På baggrund af tilsynsrapporten har Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen igangsat en dialog med Kommuneqarfik Sermersooq om det videre arbejde med de problemstillinger, som rejses i tilsynsrapporten, herunder mulighed for direkte hjælp i nærområdet.

Om de ekstra midler udtaler Naalakkersuisoq for familie, ligestilling, sociale anliggender og justitsvæsen, Martha Lund Olsen. ”Det er glædeligt, at vi har fået en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr., så vi allerede i 2016 kan se på mulighederne for etablering af familiebehandlingscenter med underliggende krisecenter i Tasiilaq. Ligeledes er jeg glad for den konstruktive dialog vi har med Kommuneqarfik Sermersooq om at løse de problemstillinger, som påpeges i tilsynsrapporten.