Fangstperioder og -kvoter

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 og 2017 vinter.

Hermed meddeles fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 og 2017 vinter, som har været i høring fra 13. maj 2016 til og med 17. juni.   

Rensdyr

  • Gældende for alle regioner: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober.
  • Gældende for alle regioner: Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 30. september. Der vil i forvaltningsområde Nuuk blive udleveret to licenser pr. fritidsfanger gældende for fem rensdyr hver. En licens til Akia-Maniitsoq og en licens til Ameralik.
  • Piniarfik 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq): Ubegrænset vinterfangst af rensdyr for erhvervsfangere med fangstperiode på 3 uger.
  • Region 1 (Naternaq), Region 4 (Ameralik), Region 5 (Qeqertarsuatsiaat), Region 6 (Qassit), Region 7 (Neria) og Region 8 (Nuussuaq): Erhvervsfangere i de pågældende regioner tildeles en kvote på 100 rensdyr i hvert område til vinterfangst med fangstperiode på 3 uger.
  • Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Eventuelle ændringer og kvotesat vinterfangst i en afgrænset periode og i et afgrænset område kan diskuteres i samråd mellem fangerne og relevant kommune og efterfølgende meddeles til APNN.
Begrundelser: Der er registreret 1.053 fritidsfangere i forvaltningsområde Nuuk, som har betalt jagtbevis før 1. maj 2016 og rensdyrene i regionerne Akia-Maniitsoq og Ameralik er blevet færre i forhold til tidligere. Der var således 46.236 rensdyr i Akia-Maniitsoq-regionen i 2001 og 24.000 rensdyr i 2010 samt 31.880 rensdyr i Ameralik-regionen i 2001 og 11.700 rensdyr i 2012, jf. pkt. 2. Desuden er det konstateret at der kun afleveres ca. 1/3 af rensdyrfangster, hvilket er ikke tilfredsstillende.

For at reducere antallet af rensdyr i Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq) bliver der ubegrænset vinterfangst for erhvervsfangere med fangstperiode på 3 uger, jf. pkt. 3.

Erhvervsfangere i Regioner 1, 4, 5, 6, 7 og 8 tildeles efter Naalakkersuisoq’s ønske en begrænset kvote til vinterfangst, jf. pkt. 4.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser
  • Maniitsoq-bestanden: Vinter 2017 åbnes der igen for moskusoksefangst for erhvervsfangere i Jagtområde 2, som ligger syd-øst for Kangerlussuaq og jagtperioden starter 22. januar 2017 og forløber til og med 31. januar. Moskusoksekvoten i Jagtområde 2 bliver på 400 dyr. Vinterfangsten 2017 for erhvervsfangere i Jagtområde 3 starter 10. januar og forløber til og med 10. marts. Moskusoksekvoten i Jagtområde 3 bliver på 800 dyr. Vinterfangst 2017 for erhvervsfangere og fritidsjægere i Jagtområde 1 starter 10. januar og forløber til og med 10. marts og her er motoriseret kørsel ikke tilladt.
  • Forvaltningsområde Sisimiut: Der lukkes for vinterfangst af moskusokser.
  • Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl bliver på 40 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Inglefield Land forbliver uændret på 60 dyr.
  • Forvaltningsområde Ivittuut: Der bliver for efterårsfangst af moskusokser særskilte fangstperioder for erhvervsfangere fra Kommune Kujalleq, fra Nuuk/ Paamiut samt fra Arsuk og ligeledes særskilt fangstperiode for fritidsjægere. Der fortsættes med selektiv fangst for at undgå problemet med skævskydning mellem hanner og hunner. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst bliver på 400 dyr.
Begrundelser: Moskusoksekvoten til erhvervsfangst og fritidsjagt for Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq er efter minimumstælling hævet til 40 dyr, jf. pkt. 8. Der bliver efter minimumstælling af moskusokser vinter 2016 i Jagtregion 2 ved Kangerlussuaq genåbnet for vinterfangst for erhvervsfangere vinter 2017 i begrænset omfang, fordi moskusokserne er vendt tilbage til det pågældende jagtområde. Der bliver for Jagtregion 3 ved Kangerlussuaq sat en kvote på 800 dyr til vinterfangst 2017 for erhvervsfangere, fordi den ubegrænsede vinterfangst har vist sig at have for stor indvirkning på moskusoksebestanden i området, jf. pkt. 6. Der lukkes for vinterfangst af moskusokser i forvaltningsområde Sisimiut, fordi der er for få dyr i området, jf. pkt. 7.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2016 er gældende ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år er gældende.

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland 2016 og 2017 vinter.

Bilag 3: Moskusoksebestande i Grønland 2016 og 2017 vinter.

Bilag 4: Jagtområde 1, 2 og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl – tlf. 345304/553342