Ny erhvervsbekendtgørelse

Qassiarsuk

Ny bekendtgørelse om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2016 om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, professionel konsulent bistand (klippekort), is- og vandprojekter og turismeprojekter træder i kraft den 1. juli 2016.

Bekendtgørelsen er et led i Naalakkersuisuts arbejde med at styrke og modernisere rammevilkårene for grønlandske iværksættere, da Naalakkersuisut har et klart ønske om, at der sikres støtte til initiativer, der fremmer et bredt, mangfoldigt og selvbærende erhvervsliv som kan medvirke til økonomisk vækst.

Bekendtgørelsen er en opdatering af den allerede gældende bekendtgørelse, og den vedrører fem støtteordninger (beløbsgrænser er angivet i parentes):

  • Klippekort (kr. 25.000),
  • Produktudvikling (kr. 300.000),
  • Støtte til eksportfremmende aktiviteter (kr. 100.000),
  • Støtte til fremme af grønlandske fødevarer (kr. 300.000),
  • Is – og vandprojekter og støtte til turismeprojekter (kr. 300.000).

Bekendtgørelsen kan findes på kundgørelsesportalen: 

http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2016/Bekendtgoerelser/Erhvervsfremme%20bekendtgrelse%20af%2027%20juni%202016%20DA.pdf

Yderligere information kan indhentes ved at kontakte departementschef Jørn Skov Nielsen på 34 50 00 eller jsn@nanoq.gl