Forholdet til EU blev drøftet

Doris Jakobsen

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen deltog i nordisk ministerråds samarbejdsministermøde møde 1. Juli i København. Her drøftede de nordiske politikere centrale politiske emner.

Her gjorde de selvstyrende lande Åland, Færøerne og Grønland også opmærksom på, at de selvstyrende lande skal i henhold til Helsingfors aftalerne høres i vigtige beslutninger. 

Det var nordens forhold til EU og igangsætningen af det nye nordiske samarbejdsprogram om integrations af flygtninge og indvandrere i Norden, der var øverst på dagsordenen. På finsk initiativ vil der til efteråret blive afholdt det første møde for de ministre i de nordiske lande, der har ansvaret for integration af nordens nye medborgere.

Samarbejdsministrene besluttede også, at de relevante ministerråd skal have en rolle i opfølgningen af statsministrenes initiativ om den fælles nordiske satsning på internationalt samarbejde om opfølgning af FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling.

”Som alle andre er de nordiske lande også ekstra opmærksom på den udvikling, der følger af det britiske beslutning om udmeldelse, og det forstærker blot behovet for, at vi også drøfter relevante EU spørgsmål i den nordiske kreds. Ingen har i dag en konkret viden om hvad dette betyder for relationerne til EU. Hertil kommer at de lande, der er udenfor EU, fremover også skal have aftaler med Storbritannien. For os kan det nordiske samarbejde blive en vigtigt kilde til viden om den kommende proces, og til et sted hvor vi kan bidrage til diskussionen, når der kommer EU sager på dagsordene, hvor vi har en fælles nordisk interesse. For os er det af stor interesse, at der kan skabes fælles nordisk enighed på områder på relevante områder”, siger Doris Jakobsen.

Vi har erfaring i EU spørgsmål
”Fra Selvstyrets side har vi gode erfaringer med at diskutere EU sager med nordiske kolleger. Det betyder dels, at vi kan følge med i udviklingen af EU sager, således at vi er forberedt, når nye regler gennemføres i de nordiske
lande, og dels af vi kan sætte sager på dagsordenen, hvor vi har behov for nordiske støtte, således som vi gjorde sidste år i forbindelse med EU sælskindsdirektiv”, påpeger Doris Jakobsen.

Ministrene drøftelse af det nye initiativ på integrationsområdet viste, at alle lande var  lande parat til at gå aktivt ind i arbejdet. Alle var enige om at tage positivt imod Finlands tilbud om at indkalde til en ministermøde for de ministre i de nordiske lande, der er ansvarlige for det nationale integrationsarbejde.

”I Naalakkersuisuts regeringsgrundlag indgår, at vi i denne valgperiode skal overtage ansvaret for arbejds- og opholdstilladelser i Grønland. Det betyder, at vi i Naalakkersuisut er meget interesseret i, at følge det fælles nordiske samarbejde på dette område. Vi kan helt sikkert lære noget, som vi l bruge i vores arbejde hjemme, samtidig med at der måske kan blive brug for vores erfaringer på sprogområdet med et samfund, der fungere med to meget forskellige sprog,” slutter Doris Jakobsen

Foryderligere information kontakt Jørgen S. Søndergaard, jss@ghsdk.dk mobiltlf.: +4540343123