Jeremiassen støtter etablering af Nordisk bioøkonomi panel

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Nikolaj Jeremiassen deltager i disse dage i et møde i Finland, hvor Nordisk ministerråd for Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug holder møde.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Nikolaj Jeremiassen sagde i en tale om etablering af Nordisk bioøkonomi panel.

”Jeg bifalder etableringen af Nordisk Bioøkonomi Panel og kan orientere om, at vi fra Grønland deltager i dette vigtige arbejde.

I Grønland har vi ikke en national bioøkonomi strategi, men vi er medlem af det vestnordiske bioøkonomi panel, hvor tanken er, at vi fra de vestnordiske lande sammen kan føde ind til det nordiske bioøkonomi panel og på den måde have en stærk stemme med prioriterede områder i vores del af norden.

Som bekendt har Færøerne, Island og Grønland det til fælles, at vi i større eller mindre grad lever af fiskeriet, derfor er udviklingen af den blå bioøkonomi indenfor udnyttelse af levende marine ressourcer essentiel for os.

Mine prioriteter i den nordiske strategi vil være at se på den fødevaresikkerhed havene kan levere i en verden der står over for fremtidig proteinmangel til at føde verdens befolkning. Der er et stor potentiale for bedre udnyttelse af marine ressourcer og særligt i Vestnorden er det netop det, vi kan byde på. Store havområder, mange marine ressourcer og bæredygtig forvaltning. Innovation i forhold til bedre udnyttelse af marine ressourcer er således mit ønske for panelets prioriteringer.

Ved at det nordiske bioøkonomi panel fremhæver potentialet i den blå bioøkonomi kan vi påvirke verden til at se mod verdens have som en kilde til bedre fødevaresikkerhed.

Jeg afventer med stor interesse panelets arbejde.”

Mødet begyndte i går, den 28. juni og slutter i morgen, den 30. juni.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl