Ny forkvinde for Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit - Grønlandsforskningsråd

Naalakkersuisut har udpeget lektor, ph.d. Gitte Trónheim, ved Grønlands Universitet som ny formand for Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit - Grønlands Forskningsråd.

Således erstatter Gitte Trónheim professor Minik Rosing, Geologisk Museum ved Københavns universitet på formandsposten. Minik Rosing har været formand for Grønlands Forskningsråd siden rådets oprettelse i 2013.

Gitte Trónheim skal nu står i spidsen for Grønlands Forskningsråd, som er et nationalt og uafhængigt forvaltningsorgan, der arbejder for at fremme og styrke grønlandsk forskning forankret i, og til gavn for, det grønlandske samfund.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nive Olsen udtaler:

” På vegne af Naalakkersuisut vil jeg takke den afgåede formand for rådet professor Minik Rosing for hans store indsat for forskningsrådets første tre år, ikke mindst for den viden om forskning og forskningsarbejde Minik Rosing har tilført Grønlands Forskningsråd og til gavn for Grønland. Så vil jeg i samme åndedræt ønske den nye forkvinde for forskningsrådet, institutleder af Ilisimatusarfik, lektor, PH.D. Gitte Trónheim velkommen i hendes nye post. Gitte Trónheim har været medlem af Grønlands Forskningsråd i rådets første tre års periode, hvorfor hun allerede har grundig kendskab til rådets strategi og arbejde, og med sit ph.d. grad og daglige virke som lektor og institutleder i Ilisimatusarfik har solidt kendskab Grønlands forskningen. Jeg ønsker den nye forkvinde, Gitte Trónheim, og hele forskningsrådet et godt arbejde for Grønlandskforskningen”.

Grønlands Forskningsråd tildeler forskningsmidler til ph.d.-stipendier, erhvervs-ph.d. og post.doc samt forskningsfremme. Grønlands Forskningsråd er sammensat af samtlige forskningsområder. Der udpeges 8 medlemmer for 3 år ad gangen, og der afholdes min. 2 møder om året. Grønlands Forskningsråd er ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra Naalakkersuisut.

Yderligere informationer om Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit/Grønlandsforskningsråd kan læses ved at klikke ind på forskningsrådets nye hjemmeside på adressen: www.forskningsraadet.gl ; eller kontakte rådets nye forkvinde Gitte Trónheim  telefon: (299) 38 56 52, e-mail: gitr@uni.gl

Endelig kan rådets fg. sekretær cand. mag. Juaaka Lyberth kontaktes på e-mails adressen: july@nanoq.gl; telefon (299) 34 57 22/499459.