Ophævelse af kogepåbud i Aappilattoq

Kogepåbud

Kogepåbuddet fra  2014 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af bygdens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

 

Med venlig hilsen

Simon Hartung Jørgensen

AC-fuldmægtig

Email: uumasut@nanoq.gl
Tel.: +299 345000

Mobil:+299 530686

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinary & Food Authority of Greenland