Opladning af elbiler skal være let

Naalakkersuisut vil gerne gøre det nemmere og mere attraktivt at vælge en elbil fremfor en benzin- eller dieselbil. I løbet af sommeren bliver der derfor på forsøgsbasis stillet ladepunkter op ved tre etagebyggerier i Nuuk. Der bliver også stillet en hurtiglader op centralt i Nuuk.

En af de største barrierer for elbiler her i landet er de manglende opladningsmuligheder, hvis man bor i et etagebyggeri med fælles parkering. Beboere i huse og rækkehuse bruger et udendørs stik. Men mange mennesker bor i etagebyggeri, hvor der ikke er nem adgang til en stikkontakt. I Nuuk udgør etagebyggeri for eksempel mere end 70 procent af den samlede boligmasse.

Borgere i nogle etagebyggerier er begyndt at hænge ledninger ud af vinduet fra stor højde og ned til deres elbiler på parkeringspladsen. Dette er af flere grunde ikke hensigtsmæssigt, hvorfor der hurtigst muligt bør etableres ordentlige lademuligheder til de borgere, der bor i etagebyggeri. I løbet af sommeren vil der derfor blive gennemført et projekt, hvor der stilles ladefaciliteter op ved tre etagebyggerier i Nuuk. Ligesom der vil blive stillet en hurtiglader op centralt i Nuuk.

Jeg er selv en tilfreds elbilbruger, og jeg er glad for, at flere nu får bedre mulighed for at køre i elbil. Projektet er med til at bane vejen for et grønnere Grønland”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Mala Høy Kúko.

Naalakkersuisut vil gerne gøre det nemmere og mere attraktivt at vælge en elbil fremfor en benzin- eller dieselbil. El i stedet for benzin og diesel er et skridt på vejen mod et grønnere Grønland. Elbiler har flere fordele i forhold til konventionelle biler. De udleder langt færre sundhedsfarlige partikler, og de belaster klimaet langt mindre.

Erfaringerne fra de tre boligområder i Nuuk skal bruges til at finde en permanent ordning, så elbilejere i alle de seks vandkraftbyer kan tilbydes gode ladefaciliteter.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Elise Uupi Kuitse, +299 34 54 14, e-mail: eukl@nanoq.gl, kst. afdelingschef Camilla Østbirk, +299 34 60 19, e-mail: caos@nanoq.gl.